Hårmineralanalys

 

Hårmineralanalys som ett verktyg att kontrollera näringsstatus.


Hår är av flera olika skäl en idealisk vävnad att analysera för att kontrollera sin näringsstatus och eventuell tungmetallsbelastning. Att ta ett hårprov är skonsamt. Det är enkelt att utföra. Det är dessutom lätt att förvara provet och att transportera det. Alla de viktiga näringsämnena och toxiska elementen ackumuleras i håret. Hår har visat sig vara särskilt lämpligt för att undersöka miljöns påverkan på människan, både på global, regional och lokal nivå. Att analysera den näringsmässiga statusen genom hårmineralanalys har många fördelar jämfört med analyser av andra vävnader, eftersom den visar graden av mineralretention i kroppen.


Att testa metaller i urinen mäter endast vilka och hur mycket mineraler som utsöndras. Blodet visar vilka mineraler som för tillfället absorberas och cirkulerar innan de utsöndras och/eller avskiljs i lagringsdepåer. Blod- och urinprov visar mineralstatusen i kroppen endast vid en viss tidpunkt. Mineralkoncentrationer som återfinns i håret däremot, representerar intag eller exponering som pågått länge, vilket gör hårmineralanalysen användbar för näringsmässiga och epidemiologiska studier.


Man kan inte bara se brister och överskott i en hårmineralanalys, utan även de många inbördes relationerna mellan ämnen kan överblickas och tydas genom ett enda hårprov. För tillfället är hårmineralanalys det mest ekonomiska och användbara verktyget för att undersöka och utvärdera näringsmässiga inbördes förhållanden hos enskilda individer såväl som hos hela befolkningsgrupper. Uppföljande tester hjälper också till att bedöma förbättringar i den näringsmässiga statusen efter att man tagit tillskott eller efter förändringar i kost och livsstil.
TRACE ELEMENTS, INC. har 2 olika analysnivåer att välja på, kallade profil 2 och profil 3.


PROFIL 2: Laboratorieanalys med en mycket avancerad analystolkning och korrigeringsförslag för läkare/terapeut, samt en komplett analystolkning med dietförslag och kosttillskottsprogram för patienten. Patientdelen är på svenska.


PROFIL 3: (Omtestning) Laboratorieanalys med en komplett analystolkning som visar eventuella framsteg och förändringar jämfört med den första analysen, tillsammans med ett diet- och kosttillskottsprogram. Patientrapporten är på svenska.
Analysresultatet erhålles inom  4-5 veckor.

 

Länkar: www.nutri-tech.nu , www.traceelements.com

 

Exempel på analyssvar

 

Ett hårstrå kan innehålla både mineraler,
spårämnen och tungmetaller

 

 

  • Nyhetsbrev
  • Egenvårdstips
  • Kalendarium
  • Artiklar/Forskning
  • Internetbutik