Hälsoanalys

 

NaturLäkeriet erbjuder ert företag ett alternativ till de ordinarie hälsoanalyserna . Det är friskvård som befinner sig inom den integrativa medicinska plattformen

 

Jag  utför IT-baserade hälsoanalyser gärna i samverkan med er företagshälsovård.  

I handlingsplanen som är exakt utarbetad för medarbetarnas personliga behov, ger vi nycklar till hur de kan öka sin hälsa, kraft och sitt välbefinnande.

Efter analysen får du:

 

 • En individuell handlingsplan
 • Utskrift av analysen
 • Rådgivning – kost, näring, träning, eventuella ytterligare provtagningar för FHV mm
 • Informationsblad – som riktar sig specifikt till dig och din analys

 

Genomförandet:

 

 • Vi kommer ut till ert företag under någon/några dagar och genomför mätningarna med en tidsåtgång på 20 minuter per anställd.
 • Efter två – tre veckor återkommer vi med er analys och rådgivning.
 • Om ni så önskar kommer vi tillbaka efter åtta veckor till ert företag och gör ytterligare en jämförande analys.
 • För er personal som följt råden från första tillfället kommer analysen att se annorlunda ut och de kommer att få positiv bekräftelse på sina insatser.
 • Jämförelsen genomförs direkt och besöket tar 45 minuter.

 

Möjlighet finns för företaget att få statistik på analyserna.

 

Kontakta mig för mer information

 

 

 

 • Nyhetsbrev
 • Egenvårdstips
 • Kalendarium
 • Artiklar/Forskning
 • Internetbutik