Funktionsmedicin

 

Funktionsmedicin är en modern specialitet som utgör en länk mellan skolmedicin och näringsmedicin. Den grundar sig på att varje individ är biokemiskt unik, att hälsa är mer än frånvaro av sjukdom och att biokemiska samband är dynamiska - homeodynamiska. Man ser på människan med helhetssyn och tar även hänsyn till omgivande faktorer.


Huvudprinciper för funktionsmedicin:

  • Varje individ är biokemiskt unik.
  • Hälsa är ett tillstånd med friska fysiologiska funktioner.
  • Sjukdom är oftast en utveckling av försämrad psykologisk, kognitiv, känslomässig och fysisk funktion.
  • Sjukdomsorsaken är en kombination av ärftliga, utlösande och förvärvade faktorer.

 

Funktionsmedicin används främst för att identifiera störningar på ett tidigt stadium samt för att med hjälp av funktionsanalyser och andra hjälpmedel avslöja bristande funktion.


Behandlingen utformas utifrån helhetssyn för att med näringstillskott, naturliga medel och andra åtgärder förbättra funktion och optimera hälsan.  

 

 

”Hälsa börjar inifrån.

Ju bättre vi sköter om vår inre miljö, desto mindre påverkade och mottagliga är vi för störande faktorer i den yttre miljön!”

  • Nyhetsbrev
  • Egenvårdstips
  • Kalendarium
  • Artiklar/Forskning
  • Internetbutik