Företag

 

Många så kallade ”välfärdssjukdomar” och andra besvär som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, övervikt, cancer, astma, allergi, reumatism m.fl. är först och främst följder av felaktig livsstil och inadekvat näringsintag.


Med hälsoanalys, rådgivning och utbildning till dina medarbetare kan man förebygga många problem och detta kan ge färre sjukdagar, öka produktionen och är därmed kostnadseffektivt!

 

 • 70 % av vår ohälsa beror på vår livsstil
 • Sjukfrånvaron – se den totala kostnaden
 • Uppsala universitet har i studier visat att 1 kronas hälsoinvestering kan ge 4-5 kronor tillbaka.
 • Sjuknärvaron - en kostnad som är svårare att mäta

 

Vi identifierar ”sjuknärvaron” och arbetar preventivt mot kommande sjukfrånvaro.

 

 • Hälsa är ett val som stärker både företaget och individen.
 • Kräver att ledningen gör medvetna hälsostrategiska prioriteringar i sitt företag.
 • Hälsofrämjande åtgärder har idag blivit en viktig framgångsfaktor för företag.
 • Ett företag skapas av människor; glada och friska människor bygger entusiastiska och marknadskraftiga företag

.

Friskvård på företag har bra avdragsmöjligheter, glöm inte att kontrollera detta.

 

”Kan Du inte avsätta tid för friskvård, får Du snart avsätta tid till sjukvård…”

 

 

 

 • Nyhetsbrev
 • Egenvårdstips
 • Kalendarium
 • Artiklar/Forskning
 • Internetbutik