E.I.S.

 

E.I.S. (Elektro Interstitium Scanner)


För dig som vill optimera din hälsa och livskvalitet!


Har du funderingar över hur din hälsa egentligen ser ut? Du kanske inte vill bli en hälsofanatiker utan du vill anpassa dina hälsoinsatser till hur just din hälsa ser ut.


Det handlar om att balansera sina insättningar och uttag på hälsokontot. Många gånger har vi symtom i många år innan vi får en konstaterad sjukdom . Det beror på att vi under lång tid har en nedsättning i kroppens funktioner innan en sjukdom etablerar sig. EIS hälsoscanning är en ny revolutionerande IT-baserad analysmetod specialiserad på att mäta funktionen hos olika organ och organsystem. Den är utvecklad av läkare, fysiker, statistiker och matematiker, resultatet av ett samarbete mellan ett antal kunskapsområden i strävan att förstå människans fysiologi.

 

E.I.S., Elektro Interstitium Scanner eller Elektro Somato Gram (ESG) fungerar på samma vis som EKG och EEG. Den läser den elektriska aktiviteten i vätskerummet mellan cellen och blodkärlen.


EIS har ett medicinskt godkännande i tre världsdelar och används idag som analysmetod på sjukhus.

Du ser ditt eget resultat i rörliga 3-D bilder efter 2 minuters scanning

 

Analysen visar avvikelser i funktioner. Du får en funktionsanalys av:

 

 • Mag- och tarmsystem
 • Lever och galla
 • Respiratoriska systemet
 • Hjärt- och kärlsystemet
 • Immunförsvarets funktion
 • Balansen i det vegetativa nervsystemet   
 • Det neurologiska och endokrina systemet 

 

Analysen visar även eventuella avvikelser från det optimala avseende:

 

 • Hormoner
 • Signalsubstanser
 • Oxidativ stress
 • Kolesterol
 • Triglycerider
 • Urea
 • Kreatinin
 • Glukos
 • Mineraler
 • Kroppens ph-värde   

 

Jag önskar dig Varmt Välkommen för analys och rådgivning! Kontakta mig  

 

 

 • Nyhetsbrev
 • Egenvårdstips
 • Kalendarium
 • Artiklar/Forskning
 • Internetbutik